پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناقـصات

  

مناقـصات

 

 

 اگهی استعلام خدمات چاپ و تکثیر

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در نظر دارد خدمات چاپ و تکثیر خود را از طریق استعلام بها به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری 97/4/7 می باشد

جهت اطلاع از این آگهی لطفا فایل زیر را دانلود نمایید:

/UploadedFiles/XFiles/kohgiluye/استعلام چاپ و تکثیر.pdf 

 

 

آگهی مناقصه عمومی پروژه های آبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد
  
                                                                                        

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات، تعداد 4 پروژه آبخیزداری را در نقاط مختلف استان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط  در رشته آب و با شرایط اعلام شده  از طریق سامانه تداراک الکترونیکی دولت واگذار نماید.

 

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از 28 فروردین لغایت ساعت 14 روز 4 اردیبهشت 97 خواهد بود.

 

دانلود فایل آگهی مناقصه: 

/UploadedFiles/XFiles/kohgiluye/monagheseh3.pdf 

  

 

آگهی مناقصه عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات ،پروژه عملیات پایش ،پهنه بندی ، محلول پاشی،پیشگیری و مبارزه با آفت جوانه خوار و برگ خوار بلوط را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های گیاه پزشکی و مکانیزاسیون کشاورزی و سایر شرکت های مرتبط دارای مجوز قانونی و با شرایط اعلام شده ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 11صبح 99/11/7 لغایت ساعت14 مورخه99/11/14 می باشد.

 

 

آگهی مناقصه عمومی خرید 370 دستگاه آبگرمکن خورشیدی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات، خرید 370دستگاه آبگرمکن خورشیدی را بصورت مناقصه یک مرحلی از شرکت تولید کننده و با شرایط اعلام شده  از طریق سامانه تداراک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس زیر خریداری نماید

 www.setadiran.ir

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 11صبح 99/11/7 لغایت ساعت14 مورخه99/11/14 می باشد.

 

 

 آگهی مناقصه عمومی خریدپودرزیستی BT اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد

داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات، خرید پودرزیستی BT بصورت مناقصه یک مرحلی از شرکت تولید کننده و با شرایط اعلام شده  از طریق سامانه تداراک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس زیر خریداری نماید

www.setadiran.ir

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 11صبح 99/11/6 13 لغایت ساعت11 مورخه1399/11/11 می باشد

 

چاپ | ارسال به ديگران  |