پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مبنای کار در انجام پروژه های منابع طبیعی، دارا بودن نقشه های مکان محور و اطلاعات رقومی است
 
بازدید : 5 17 مهر 1400 ساعت 14:30 شماره :89562
رییس مرکز جنگل های خارج از شمال و مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل ها خبر داد:
مبنای کار در انجام پروژه های منابع طبیعی، دارا بودن نقشه های مکان محور و اطلاعات رقومی است

 مبنای کار در انجام پروژه های منابع طبیعی، دارا بودن نقشه های مکان محور است
رییس مرکز جنگل های خارج از شمال و مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل ها گفت: مبنای کار در انجام پروژه های منابع طبیعی، دارا بودن نقشه های مکان محور و اطلاعات رقومی است

 

 

 رییس مرکز جنگل های خارج از شمال و مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل ها گفت مبنای کار در   انجام پروژه های منابع طبیعی، دارا بودن نقشه های مکان محور و اطلاعات رقومی است         
کامران پورمقدم در گفت و گو با مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، این اقدام را در راستای دستور رییس سازمان جنگل ها در سال گذشته و در اجرای برنامه 9در99 و جهش سازمانی دانست و افزود: کلیه پروژه ها و برنامه های اجرایی منابع طبیعی بویژه بخش جنگل از مرحله مکان یابی تا مرحله اجرا باید دارای نقشه های مکان محور و رقومی باشد
او خاطر نشان کرد: استانداردهای لازم برای تهیه نقشه ها از سوی دفتر مهندسی و مطالعات سازمان تهیه و به ادارات کل منابع طبیعی استان ها ابلاغ شده است تا بر اساس مشخصات لازم این نقشه ها در استان ها تهیه و پس از تایید توسط کارگروه فنی استانی جهت بررسی به ستاد سازمان ارسال تا در دیتا سنتر و داده های مکانی سازمان بارگذاری شود.
مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین گفت: در سال 99 نقشه پراکنش نقاط اجرایی طرح زراعت چوب و اطلاعات رقومی مربوط به جنگل کاری از استان ها اخذ شده و جهت بارگذاری در پایگاه داده ها به دفتر مهندسی و مطالعات ارسال شده است.
این مسئول جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها در ادامه خاطر نشان ساخت: در حال حاضر و در راستای اجرای برنامه های اقدام ویژه سال 1400 نیز نقشه های پیشنهادی در زمینه زراعت چوب، جنگل کاری و احیای جنگل ها و همچنین ذخیره گاه های جنگلی از استان ها درخواست شده و نقشه ها در حال جمع آوری است .
او گفت: این نقشه ها پس از بررسی استانداردهای لازم و تایید نهایی مبنای کار نظارتی قرار خواهد گرفت و در پایان سال 1400 نیز بر مبنای نقشه های اولیه جمع آوری و جهت بارگذاری بر داده های مکانی به دفتر مهندسی و مطالعات ارسال می شود

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :