پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حضور و بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان جنگل ها
 
بازدید : 16 10 خرداد 1400 ساعت 16:37 شماره :85713
گزارش تصویری
حضور و بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان جنگل ها

 

 گزارش تصویری/ حضور و بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان جنگل ها

دکتر محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای ورود به سازمان جنگل ها ضمن ادای احترام به شهدای منابع طبیعی از مرکز فرماندهی و کنترل حفاظت منابع طبیعی زنده یاد البرز زارعی بازدید نمود

 

 

 

دکتر محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای ورود به سازمان جنگل ها ضمن ادای احترام به شهدای منابع طبیعی از مرکز فرماندهی و کنترل حفاظت منابع طبیعی زنده یاد البرز زارعی بازدید نمود

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای منابع طبیعی و آبیاری نمادین یک نهال به عنوان درخت یاری و نشست با مدیران ارشد سازمان جنگل ها از دیگر برنامه های حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه بود