پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سه میلیون یکصدو شصت دو هزارمتر مکعب از رواناب های استان کنترل و برای تغذیه آبهای زیر زمینی ذخیره شد.
 
بازدید : 55 23 دی 1398 ساعت 10:17 شماره :68618
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از کنترل و ذخیره روان آب ها خبر داد و گفت:
سه میلیون یکصدو شصت دو هزارمتر مکعب از رواناب های استان کنترل و برای تغذیه آبهای زیر زمینی ذخیره شد.
 

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد  گفت: در پی بارش های چند روز اخیر سه میلیون یکصدو شصت دو  هزار متر مکعب از رواناب های استان کنترل شد و برای تغذیه سفره آب های زیر زمینی ذخیره شد.


به گزارش پایگاه خبری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد ؛علامحسین حکمتیان اصل افزود: در سال جاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ،در جهت حفاظت،احیاء، توسعه جنگلکاری و کنترل سیلاب و ذخیره روان آب ها  اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری شامل مکانیکی ، بیومکانیکی و بیولوژیکی بسیار خوبی درعرصه های بحرانی و آبخیز استان انجام دهیم.

وی گفت: امسال 30 پروژه آبخیزداری با 85 در صد پیشرفت فیزیکی در استان در حال اجرا و تکمیل شد که همه این پروژه ها در بارندگی های اخیر 100 درصد آبگیری که باعث کنترل سیل و ذخیر روان آب را داشتند.

حکمتیان اصل  افزود:مهمترین نتیجه این عملیات شامل ،پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سیل، افزایش میزان آبدهی چشمه ها و فنوات، جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد بهبود و تثبیت شغلف توسعه و احیائ پوشش گیاهی و جنگلی که همه این اقدامات منجر به معیشت حوزه نشینان خواهد شد.