•  
 •  
 • پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دانستنی هایی درباره جنگل ها

    

  بازدید : 2485 10 دی 1393 ساعت 9:10 شماره :32237

  دانستنی هایی درباره جنگل ها
  •  
  • * بيش از 4 هزار فرآورده از چوب درختان جنگلي بدست مي آيد.
  • * زمان نفوذ پذيري يك ليتر آب در جنگل حدود 7دقيقه و در اراضي كشاورزي 46 دقيقه و در مناطق غير جنگلي اين زمان به حدود 4ساعت افزايش مي يابد.
  • * توان نفوذپذيري نزولات در خاك هاي جنگلي 40 برابر بيشتر از اراضي غير جنگلي است.
  • * هر هكتار جنگل قادر به توليد اكسيژن مورد نياز 10 نفر در طول سال است.
  • * جنگل ها با تثبيت لايه ازن موجب كاهش آثار زيانبار پرتوهاي فرابنفش و بيماري هاي ناشي از آن مي شوند.
  • * سرانه جنگل در جهان 65/.،در قاره آسي15/. ودر ايران 2/. هكتار است.
  • * بررسي ها نشان مي دهد يك هكتار جنگل حدود 5/2 تن اكسيژن توليد مي كند.
  • * جنگل ها بيش از نيمي از اكسيژن مورد نياز مردم جهان را تأمين مي كنند.
  • * جنگل هاي دنيا از حدود 60 تا 140 ميليون سال پيش بوجود آمده اند.
  • * جنگل هاي شمال ايران جنگل هاي كهني هستند كه قدمت آنها از يك ميليون سال هم بيشتر است.
  • * مساحت جنگل هاي جهان 869/3 ميليارد هكتار معادل 6/29 در صد وسعت كره زمين است.
  • * 8/17 درصد از خشكي هاي آسيا را جنگل پوشانده است.
  • * جنگل ها و مراتع مهم ترين منابع تأمين كننده اكسيژن هستند.
  • * سطح جنگل هاي خشك ناحيه ايران – توراني قريب به 8/2 ميليون هكتاربرآورد شده است و تعداد گونه هاي جنگلي درختي و درختچه اي در اين ناحيه ،بالغ بر 370 گونه مي باشد.
  • * در دهه گذشته سهم قاره هاي پنجگانه از جنگل ها چنين بوده است :آسيا62،اروپا17،آمريكاي شمالي ومركزي 9،آمريكاي جنوبي6،وساير مناطق6درصداست.
  • * بنا بر اعلام سازمان جهاني خواروبار كشاورزي(fao) ده كشور برجسته كه 79درصد از جنگل كاري ها با اهداف صنعتي وغير صنعتي متعلق به اين كشورها است،به ترتيب عبارتند از:چين24%، هندوستان 17%،روسيه9%، ايالات متحده آمريكا 9%،ژاپن6%،اندونزي5% ،برزيل3% ،تايلند3% ،اوكراين 3% ،جمهوري اسلامي ايران1%
  • * در سطح كل جهان حدود 3870 ميليون هكتار جنگل وجود دارد كه 95% مربوط به جنگل هاي طبيعي و 5% مربوط به عرصه ها ي جنگل كاري شده مي باشد.
  • * دوسوم جنگل ها در 10 كشور جهان گسترده شده است:روسيه،برزيل،كانادا،ايالات متحده آمريكا،چين،استراليا،كنگو،اندونزي،آنگولا و پرو
  • * 22 كشور جهان داراي سرانه بيش از 3هكتار جنگل براي هر نفر مي باشند كه اين كشورها 5%از جمعيت كل جهان را به خود اختصاص داده است.
  • * سرانه جنگل در اقيانوسيه و آمريكاي جنوبي از مقدار قابل توجهي برخوردار بوده و درمقابل در كشورهاي آسيايي اين رقم بسيار پايين مي باشد.
  • * در سال هاي 1997 و1998به دليل حاكم شدن پديده النينو در جهان و خشكي هوا ميليون ها هكتار از عرصه هاي جنگلي در دنيا مورد حريق واقع شد.
  • * ميزان جنگل زدايي و تخريب جنگل ها در دهه 2000 نسبت به دهه 1990 رشد قابل توجهي به ميزان 55% داشته و از 4/9 ميليون هكتار به حدود 6/14 ميليون هكتار رسيده است.
   | 
  نام و نام خانوادگی :  
  پست الکترونیک :  
  متن پیام :