پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حکایت زخم های عمیق بر پیکره جنگل های زاگرس